Nod MH yw darganfod cwsmeriaid â lliwiau edau o'r radd flaenaf. Gan dynnu llun o lyfrgell lliw sy'n cynnwys mwy na lliwiau 10,000, mae cerdyn lliw Mh yn darparu dewisiadau cysgod 400, mae Mh yn cynnig ymateb cyflym ar gyfer atgynhyrchu lliwiau edau lliwgar, bob amser yn gyson â'ch anghenion gwnïo.

Mesur lliw

Er mwyn helpu i fesur gwahaniaeth o liwiau, datblygodd arbenigwyr system mesur lliw. Gan nodi lleoliad pob lliw yn ôl lliw gofod, gallwn ddefnyddio rhif go iawn i fesur gwahaniaeth rhwng lliwiau. Mae nifer o leoedd lliw ar gael.

Manteision mesur lliw

Yn ogystal â throsi lliw gwrthrych yn nifer go iawn o wahaniaeth mesuradwy mewn mesur lliw, mae hefyd yn helpu i gynnal cysondeb lliw, hwyluso cyfateb lliwiau a chyfathrebu lliw. Mae angen i gyflenwad byd-eang yn y farchnad gynhyrchion gwnïo allu cyfathrebu'n syth gyda fformiwlâu lliw a safonau ledled y byd. Drwy fesur lliw, gellir cyflenwi data o'r fath yn gywir i'r lleoedd sydd eu hangen mewn modd amserol.

lliw