Saesneg English

Menter Credadwy

Ardystiwyd MH gan Oeko-Tex®Standard100 ac fe'i anrhydeddwyd fel "Top 500 China Service Industry" a "AAA Trust Trusty Company".

Pryder ynghylch diogelu'r amgylchedd

Gyda thwf Tsieina a'r economi fyd-eang, mae'r amgylchedd naturiol hefyd yn dirywio. Yn enwedig mae llygredd aer, dŵr a môr yn gynyddol ddifrifol hefyd. Mae MH yn gyfrifol am amddiffyn yr amgylchedd naturiol.

Yn 2015, cychwynnodd MH weithgaredd diogelu'r amgylchedd "ôl troed gwyrdd", gan alw ar staff y Mōr i amddiffyn yr ecoleg naturiol ac ymarfer y cysyniad o "ôl troed gwyrdd" mewn gweithgareddau awyr agored.

Fel menter ategolion dilledyn adnabyddus, mae MH wedi bod yn ymarfer gweithgynhyrchu gwyrdd ar gyfer 16 mlynedd, ac wedi ymrwymo i ymchwilio i sut i leihau'r broses gynhyrchu o allyriadau llygryddion, a fuddsoddir i adeiladu labordy trin carthffosiaeth, gan sicrhau bod dŵr gwastraff ffatri a thywallt i gyd yn cwrdd â safonau amgylcheddol . Yn 2015 MH hefyd lansiwyd y lliwio dope, polyester wedi'i ailgylchu, polyester addasu cationig, a Gwell-Cotton-initiative, pedair cyfres frodwaith ecolegol werdd, gan ddechrau o ddeunyddiau crai i ymarfer cynhyrchu gwyrdd.

Elusen a gwasanaeth cyhoeddus

Mae MH wedi sefydlu Cronfa Ysgoloriaeth "Xiao dou ya" i helpu plant mewn pentref gwael i gwblhau eu hastudiaeth. MH
wedi ariannu plant tlawd 7 ers deng mlynedd.

Bob haf, bydd gwirfoddolwyr y Mōr yn anfon rhodd oeri i weithwyr glanweithdra a heddlu traffig.
Mae MH yn cefnogi gweithgaredd "cylchred dillad" a'i roi dros ddillad 10,000pcs i'r pentref gwael yn Guizhou, Yunnan
ac ardaloedd tlawd eraill.

Bob blwyddyn, bydd gwirfoddolwyr MH yn ymweld â'r plant yn sefydliad lles plant Ningbo Enmeier, yn chwarae gyda phlant, ac yn rhoi anrhegion iddynt.

Adeiladu Diwylliant

Gwerthoedd Craidd MH: Canolbwyntio ar Gwsmeriaid, Gwaith Tîm, Arloesi, Passion, Uniondeb

Mae MH wedi sefydlu papur newydd electronig "MH Weekly", MH APP a llwyfannau cyfathrebu eraill i ledaenu diwylliant Mh.

Mae gan MH gronfeydd arbennig i gefnogi gweithgareddau diwylliannol, megis y blaid flynyddol, gweithgaredd adeiladu tîm, twristiaeth staff, ac ati Mae gan Mh hefyd glwb pêl-fasged, clwb pêl-droed, clwb cerdded awyr agored, clwb ffotograffiaeth, ac eraill, cyfanswm o wyth clwb, am ddim ar gyfer MH staff i gael ffordd iach o fyw.

Gofalu am iechyd gweithwyr

Mae gan MH gronfeydd arbennig ar gyfer iechyd y staff. Mae gan MH archwiliad corfforol blynyddol i holl staff MH, gan drefnu sgyrsiau iechyd, ffordd o fyw iach arloesol a gwybodaeth am ddiogelu iechyd. Yn ogystal â hynny, sefydlodd MH gronfa gydweithredol "Firefly" i helpu staff sydd â chlefyd mawr neu drychineb. Mae'r gronfa "Firefly" wedi helpu mwy na deg o weithwyr yn y blynyddoedd 2 diwethaf.

ymchwiliad Now
1000 cymeriadau chwith
Ychwanegu ffeiliau

COPYRIGHT © 1999-2017

FFATRI NINGBO MH YARN A THREAD.